Citește și fă bine

  • Citește și fă bine – o campanie despre locuire și comunități durabile
  • Fă bine și citește! Locuirea – o temă care ne privește pe toți

În luna aprilie Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat trimite românii în biblioteci și librării, îndemându-i să citească și să facă fapte bune. Cum? Lansând campania “Citește și fă bine” prin care invită cititorii să se implice în viața comunităților din care fac parte, pentru a contribui la dezvoltarea lor sustenabilă.

Considerând că educația și informarea stau la baza dezvoltării societății în care trăim, și că cititorii sunt cei mai deschiși înspre a afla mai multe, campania li se adresează în primul rând lor, ca potențiali lideri în comunitate, promotori ai dezvoltării durabile.

Timp de o lună, ei vor putea găsi cartolinele campaniei în unele dintre cărțile cumpărate din librăriile Humanitas, Librarium și Cărturești din toată țara, sau împrumutate din peste 15 biblioteci județene și locale. Acestea conțin nu doar informații despre Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 – Orașe și comunități durabile, dar și idei practice de gesturi pe care oricine le poate face fără un efort prea mare. Cititorii norocoși vor fi astfel primii care vor intra în comunitatea BSG România a celor care construiesc viitorul și sunt încurajați nu numai să citească despre problema locuirii și să transmită mai departe informațiile aflate, dar și să își implice prietenii și familiile în acțiuni și fapte bune, sugerate prin campania organizată de Pro Vobis în cadrul proiectului Build Solid Ground.

Cei care nu ajung în posesia cartolinelor, dar sunt preocupați de calitatea vieții acum și în viitor, vor putea și ei să accepte provocarea, accesând informațiile pe pagina de Facebook a campaniei: BSGRomania, de unde se vor putea inspira pentru a fi cetățeni activi ai comunităților lor.

Campania „Citește și fă bine” a fost gândită pentru a promova dreptul la locuire, comunitățile sustenabile și obiectivele ONU de dezvoltare durabilă în general, și de a atrage atenția asupra dezvoltării orașelor și așezărilor umane, astfel încât ele să fie deschise tuturor, să fie sigure și sustenabile.

Fă bine și citește! Locuirea este o temă care ne privește pe toți. Populația mondială crește în mod constant și până în 2050 aproximativ 66% din oameni vor locui în orașe. În Europa deja aproape trei sferturi din populație trăiește în mediul urban. Este un motiv suficient pentru a acorda o mare atenție dezvoltării de orașe moderne și sustenabile, sigure, accesibile, cu spații verzi și care să își păstreze cultura ca sursă de inspirație, asigurând condiții de viață decente pentru toți membrii comunității. Toate acestea – printr-o planificare urbană inteligentă, care să asigure dreptul fiecărui om la locuire.

https://www.facebook.com/BSGRomania

Locuirea stă de multe ori la baza dezvoltării, și totuși în prezent aproape 1.6 miliarde de oameni de pe glob trăiesc fără un acoperiș decent deasupra capului. Până în 2030 se estimează că numărul lor va ajunge la 2 miliarde. La nivel mondial, mai mult de 70% din oameni nu dispun de acte de proprietate asupra pământului pe care locuiesc, acest fapt limitându-le posibilitățile de a scăpa de sărăcie, de a accesa oportunități, de a avea un trai stabil. Femeile sunt în mod special afectate de această problemă. 1 din 7 oameni trăiesc în prezent în ghetouri sau locuințe informale și lipsa dreptului de proprietate îi face să nu părăsească aceste locuințe, de teamă că nu se mai pot întoarce. Pe de altă parte, datorită incertitudinii nici nu construiesc cu materiale durabile, ceea ce îi expune la riscuri majore în caz de calamități naturale, din care apoi au șanse slabe să își revină. Aceste teme sunt de actualitate în contextul migrării și schimbărilor climatice, dar și al unei urbanizări accelerate, care duce la agravarea situației locuirii din periferiile marilor orașe. Dreptul de proprietate reprezintă una din condițiile îmbunătățirii vieții acestor oameni și, mai departe, a eradicării sărăciei.

România, alături de celelalte state membre UE, și-a asumat să ia o serie de măsuri prin care să susțină dezvoltarea durabilă a orașelor și comunităților, și să contribuie la problema dreptului la locuire, acesta fiind un pas către reducerea cauzelor și efectelor principale ale sărăciei, inechității și conflictelor.

Cum ar arăta peste zeci de ani orașele noastre dacă fiecare dintre noi ar face în fiecare lună cate un mic gest pentru comunitatea sa? Cum ar fi să îngrijească un parc, să atenționeze autoritățile despre nereguli, să colecteze selectiv, să consume rațional, să cumpere de la magazinele locale, să circule mai mult cu transportul în comun, să ajute oamenii săraci, să se informeze și să se implice în deciziile comunității. Sunt doar câteva exemple ușor de urmat, dar care pot face diferența între un oraș sufocant și un oraș în care traiul să fie bun pentru toți.

https://www.facebook.com/BSGRomania

Prin campania “Citește și fă bine” Pro Vobis își propune să contribuie la atingerea țintelor obiectivului 11, prin informare și stimularea implicării civice, și de ce nu, să reamintească autorităților măsurile asumate. Participanții în campanie vor fi încurajați să fie voluntari pentru cauze ce țin de dezvoltarea orașelor în care trăiesc, fără să uite în același timp ca bunăstarea lor depinde de bunăstarea întregii comunități. Ei pot să se aplece asupra problemelor celor aflați în dificultate în orașele în care trăiesc, dar în același timp pot să sprijine oamenii din țări mai puțin dezvoltate pentru a avea dreptul la o viață decentă, contribuind astfel la atingerea obiectivelor globale.

Misiunea Pro Vobis este de a promova și dezvolta voluntariatul, și organizația și-a asumat în această perioadă și misiunea de a informa cetățenii despre problema dreptului la locuire accesibilă, sigură și non-discriminatorie, în cadrul proiectului Build Solid Ground, proiect finanțat de Comisia Europeană. In acest proiect amplu, 14 organizații din Europa lucrează împreună pentru a stimula implicarea cetățenilor în susținerea dezvoltării durabile globale și creșterea conștientizării și educației pentru obiectivul de dezvoltare durabilă “SDG 11” și “Noua Agendă Urbană 2030″ (Habitat III), pentru promovarea dreptului la locuire, dreptului egal la proprietate imobiliară și a orașelor durabile și sustenabile.

https://www.facebook.com/BSGRomania