Cum punem bazele unui Centru de Voluntariat

Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului „Centrul de voluntariat: Resurse şi Oportunităţi pentru Comunitate“, finanţat de CEE Trust – Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi este menită organizaţiilor, instituţiilor sau grupurilor de iniţiativă interesate să pună bazele unui centru de voluntariat în localităţile în care nu fiinţează deja un astfel de centru (lista centrelor e disponibilă aici). Publicaţia este disponibilă gratuit, la cerere, în format electronic, la email programe [at] provobis.ro.  

CUPRINS

Capitolul 1 – Ce este voluntariatul ….. pag. 2
1.1 Definiţie şi cadru legal pentru voluntariat în România ….. pag. 3
1.2 Dimensiunea şi dinamica mişcării de voluntariat în România ….. pag. 5
1.3 Valoarea voluntariatului ….. pag. 7

Capitolul 2 – Ce este un centru de voluntariat ….. pag. 10
2.1 În teorie ….. pag. 11
2.2 În practică ….. pag. 12

Capitolul 3 – Planificare strategică ….. pag. 15
3.1 Servicii similare / complementare existente în comunitate ….. pag. 17
3.2 Analiza nevoilor specifice legate de voluntariat ale comunităţii ….. pag. 19
3.3 Analiza cererii şi ofertei de voluntariat ….. pag. 23
3.4 Decizia privind tipul de centru ….. pag. 26
3.5 Definirea misiunii ….. pag. 28

Capitolul 4 – Noţiuni de management organizaţional ….. pag. 31
4.1 La ce serveşte un management de calitate ….. pag. 32
4.2. Managementul unui ONG: cadru legal, valori şi principii generale ….. pag. 32
4.3 Sisteme şi proceduri ….. pag. 35
4.4 Managementul resurselor umane ….. pag. 36
4.5 Aspecte logistice şi bugetare ….. pag. 47
4.6 Relaţii externe ….. pag. 54
4.7 Atragerea de fonduri şi marketingul serviciilor centrului de voluntariat … pag. 62

4.8 Networking & parteneriate ….. pag. 65
4.9 Managementul riscului ….. pag. 67
4.10 Probleme de management organizaţional ….. pag. 68

Capitolul 5 – Serviciile unui centru de voluntariat ….. pag. 71
5.1 Informare şi consultanţă în domeniul voluntariatului ….. pag. 73
5.2 Matching – potrivirea cererii cu oferta de voluntariat ….. pag. 74
5.3 Promovarea voluntariatului ….. pag. 79
5.4 Dezvoltarea voluntariatului ….. pag. 82
5.5 Formarea voluntarilor şi a organizaţiilor ….. pag. 83
5.6 Advocacy şi reprezentarea intereselor în domeniul voluntariatului ….. pag. 84
5.7 Alte servicii ….. pag. 85

Capitolul 6 – La treabă: primii paşi ai centrului ….. pag. 87
6.1 Lansarea centrului de voluntariat ….. pag. 88
6.2 Demararea serviciilor destinate comunităţii ….. pag. 90
6.3 Prima ediţie a Ghidului oportunităţilor de voluntariat ….. pag. 92
6.4 Primul nostru eveniment public ….. pag. 94
6.5 Dezvoltarea şi evaluarea relaţiilor cu beneficiarii centrului ….. pag. 97

ANEXE ….. pag. 99
Anexa 1 – Model de calcul al valorii muncii voluntarilor
Anexa 2 – Model de chestionar pentru analiza nevoii de servicii
Anexa 3 – Model de centralizare chestionare privind disponibilitatea de a fi voluntar
Anexa 4 – Intern sau independent: plusuri şi minusuri
Anexa 5 – Model de buget pentru demararea unui centru de voluntariat
Anexa 6 – Model de fişă de înscriere a voluntarilor
Anexa 7 – Model de formular de solicitare de voluntari