EDUVOL – Voluntariatul – oportunitate de învățare

Ne aflăm la începutul unui nou proiect Erasmus+ – EDUVOL – coordonat de PDCO: Platforma dobrovolnickych centier a organizacii (Slovakia) în cadrul unui parteneriat deja consolidat, din care mai fac parte Önkéntes Központ Alapítvány (Ungaria), Udruga za razvoj civilnog drustva SMART (Croația) și SCW: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (Polonia).

Proiectul EDUVOL urmărește dezvoltarea și promovarea de resurse pentru implementarea conceptului de Service Learning- un instrument educațional care aduce împreună voluntariatul și învățarea, având o influență pozitivă asupra elevilor și a comunității, în același timp.

Conceptul de Service Learning poate să fie definit prin trei caracteristici cheie:
A. Este o experiență planificată și organizată în prealabil, fiind ancorată într-o activitate care răspunde în mod real la nevoile comunității;
B. Se realizează prin colaborarea tinerilor cu membrii comunității, tinerii fiind implicați în planificarea, pregătirea și evaluarea proiectelor de Service Learning demarate;
C. Abordarea Service Learning este încorporată într-o programă de învățământ sau este conectată în mod explicit la obiective specifice de învățare.

Pornind de la conceptul de Service Learning, obiectivele proiectului EDUVOL sunt următoarele:

  • Îmbunătățirea calității și relevanței ofertei educaționale în domeniul de implementare al strategiei de Service Learning privind tineretul, prin elaborarea unui curriculum de formare, cu documentele și manualele aferente, adaptate contextului țărilor din Europa Centrală și de Est;
  • Creșterea capacității organizațiilor și lucrătorilor de tineret de a implementa conceptul de Service Learning în practică și a posibilităților acestora de a coopera în implementarea conceptului cu tineri voluntari locali, dar și internaționali;
  • Creșterea calității muncii de tineret (youthwork), în special în aria voluntariatului tinerilor.

Rezultatele pe care ni le propunem:

• Curs de formare în Service Learning și manualul formatorului pentru acest curs

• Manual pentru lucrătorii de tineret – Cum implementăm proiecte de Service Learning în activitatea noastră și exemple de bune practici

• Manual pentru tineri care vor să dezvolte proiecte de Service Learning

• Webinar – o introducere facilitată grafic a conceptului de Service Learning printr-o serie de video-uri interactive

Proiectul are în vedere nu doar realizarea acestor rezultate intelectuale, ci și testarea lor în practică și apoi finalizarea lor. În cea de-a două fază a proiectului, fiecare partener va pilota în țara sa o serie de acțiuni punctuale de Service Learning, oferind sprijin și mentorat persoanelor din domeniul educației care vor manifesta interes față de Service Learning și care vor participa la cursul de formare organizat în prealabil. După observarea și analizarea modului în care aceste acțiuni pilot au funcționat, rezultatele intelectuale vor trece printr-o nouă fază de revizuire. În a patra fază a proiectului, toate rezultatele EDUVOL vor fi promovate și diseminate către cât mai mulți factori interesați, proiectul finalizându-se cu o conferință internațională în Slovacia în 2022.

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+.
Număr de contract: 2019-2-SK02-KA205-002174, Acțiunea cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune, Parteneriate Strategice
Durata proiectului: 01-09-2019 – 31-05-2022
Coordonator: PDCO-Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovacia, www.dobrovolnickecentra.sk
Parteneri în proiect:
SMART- Udruga za razvoj civilnog drustva, Croația, www.smart.hr
ÖKA- Önkéntes Központ Alapítvány, Ungaria, www.onkentes.hu
SCW – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Polonia, wolontariat.waw.pl
Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, www.provobis.ro