Fii tanar antreprenor pentru viitor!

Actualizare: Vezi www.fiitanarantreprenor.ro pentru rezultatele proiectului.

Proiectul strategic ID 63270 “Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului strategic românesc” este implementat de Asociatia Româna a Tinerilor cu Initiativa, în parteneriat cu PRO VOBIS – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat si SIVECO România, sub sloganul “Fii tânar antreprenor pentru viitor”. Acesta se va derula pe o perioada de 3 ani (ianuarie 2011 – decembrie 2013) si este cofinantat de Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor, Domeniul Major de Interventie 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale, având o valoare de 17 230 435 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale ale cetatenilor precum si promovarea culturii de business în rândul acestora, în vederea dezvoltarii spiritului întreprinzator, a cresterii competitivitatii si a generarii unui numar crescut de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunatatirea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale grupului tinta prin desfasurarea a 16 cursuri de formare si prin lucrul cu 3 simulatoare de business constând în lectii interactive dedicate dobândirii de noi competente, cu scopul de a garanta o eficienta organizationala mai mare si corelarea cu cerintele pietei.

2. Perfectionarea cunostintelor grupului tinta în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC).

3. Oferirea de consiliere business prin intermediul a 6 centre regionale înfiintate în cadrul proiectului persoanelor ce vor dori sa-si creeze propria lor afacere.

4. Informarea grupului tinta cu privire la mediul de afaceri, oportunitatile existente, elaborarea unui plan de afaceri si legislatia relevanta în vederea unei mai bune organizari a muncii si cresterea cotei de piata, prin intermediul a 15 workshop-uri din domeniul antreprenorial.

Pentru atingerea acestor obiective, persoanele interesate de initierea unei afaceri sau care au facut deja primii pasi în acest sens vor putea urma gratuit unul dintre cele 16 cursuri de formare antreprenoriala ce se vor desfasura in cadrul proiectului.

Cele 16 cursuri organizate în cadrul proiectului ID 63270 acopera întreaga arie de formare în domeniul antreprenoriatului: „Manager proiect”, „Manager resurse umane”, „Manager al sistemului de management securitate ?i sanatate în munca”, „Manger de inovare”, “Manager îmbunata?ire procese”, „Expert evaluator de întreprinderi”, „Contabil”, „Cercetator economist în marketing”, „Asistent în rela?ii publice ?i comunicare”, „Agent comercial”, „Competen?e sociale ?i civice (responsabilitatea sociala a companiei)”, „Competen?e antreprenoriale (leadership)”, „Competen?e antreprenoriale (negociere)”, „Competen?e antreprenoriale (legisla?ie comerciala)”, „Tehnologia informa?iei ?i comunicarii”, incluzând ?i „TIC – elemente suport în managementul firma – Microsoft Project” ?i „Managementul documentelor”.

Trainingurile se vor desfasura atât dupa metoda clasica, „face to face”, în cadrul a sase centre de formare înfiintate la Craiova, Timisoara, Cluj Napoca, Iasi, Brasov si Constanta, cât si online, prin intermediul unei platforme interactive de e-learning.

logo-proiect