International Cooperation for European Education

Pro Vobis este partener într-un nou proiect de parteneriat strategic Erasmus+  – ‘’International Cooperation for European Education“ – alături de alte 2 organizații, Europahaus Marienberg (Germania) și Polish Robert Schuman Foundation (Polonia).

Proiectul adresează cele mai importante teme cu privire la educația europeană a tinerilor, prin intermediul colaborării și schimburilor internaționale, urmărind consolidarea relației între cetățenii europeni.

Împreună cu organizațiile partenere ne propunem creșterea interesului tinerilor cu privire la integrarea europeană și subiecte conexe. Vom pregăti materiale educaționale îmbogățite cu o colecție de metode, instrumente și bune practici, pentru a le pune la îndemâna educatorilor și a lucrătorilor de tineret din școli și nu numai. Vom crea un manual pe baza cercetării, consultării și a activităților educative derulate cu tineri, profesori, lucrători de tineret și experți din cele 3 țări partenere.

Prin acest proiect urmărim să:

  • Creștem conștientizarea și cunoașterea tinerilor cu privire la Uniunea Europeană
  • Creăm contextul pentru dialog intercultural și internalizare a valorilor europene, prin susținerea educatorilor și lucrătorilor de tineret în îmbunătățirea educației europene
  • Crearea unei rețele compuse din autorități locale, educatori și lucrători de tineret din România, Germania și Polonia

Prima activitate presupune formarea unor grupuri locale de educatori, profesori și lucrători de tineret, care activează în  domeniul educației europene, care ne vor sprijini în cercetarea și analiza materialului existent pe această temă, în fiecare din cele 3 țări partenere.

Aceasta este urmată de o întâlnire internațională a tinerilor, pentru a identifica nevoile și provocările cu care se confruntă ei, întâlnire care va combina învățarea virtuală cu interacțiunea fizică – întâlniri față în față. Experiența și așteptările tinerilor vor sta la baza materialelor educaționale dezvoltate împreuna cu grupul local de profesioniști în domeniu.

În a doua parte a proiectului, partenerii vor organiza 2 seminarii pentru lucrători de tineret, educatori și profesori, pentru schimb de experiență, pentru a compara realitățile naționale, a identifica provocări comune în educația formală și a lucra la instrumente universal valabile ce vor facilita educația europeană și pentru valori europene.
Grupurile locale de profesioniști vor testa ideile rezultate din proiect în grupurile de tineri cu care lucrează, pentru a se asigura ca materialele incluse în Manualul de educație europeană sunt ușor de folosit în contexte diverse și trezesc interesul tinerilor. 

În cele din urma, Manualul de educație europeană va fi prezentat comunităților locale, împreună cu alte rezultate ale proiectului, în evenimente locale de multiplicare.

Proiectul este finanțat prin programul european Erasmus+.

Număr de contract: 2020-2-PL01-KA205-082462, Acțiunea cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune, Parteneriate Strategice – Tineret

Durata proiectului: 01-10-2020 – 31-05-2022

Coordonator: Polska Fundacja IM. Roberta Schumana, Polonia, www.schuman.pl

Parteneri în proiect:

Europahaus Marienberg, Germania, www.europahaus-marienberg.eu

Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, România, www.provobis.ro