Lansarea proiectului: „Fii antreprenor pentru viitor!”

‎Asociatia Româna a Tinerilor cu Initiativa, in parteneriat cu Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat si SIVECO România, implementeaza, incepând cu data de 03 ianuarie 2011, proiectul strategic „Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului strategic românesc” – proiect POSDRU ID 63270. Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani si este cofinantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul Major de Interventie 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale. Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale si promovarea culturii de business in randul tinerilor, in vederea dezvoltarii spiritului intreprinzator, a cresterii competitivitatii si al generarii unui numar crescut de afaceri. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: (1) Imbunatatirea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale grupului tinta prin desfasurararea a 17 cursuri de formare si prin lucrul cu 3 simulatoare de business constând in lectii interactive dedicate dobândirii de noi competente, cu scopul de a garanta o eficienta organizationala mai mare si corelarea cu cerintele pietei; (2) Perfectionarea cunostintelor grupului tinta, reprezentat de tineri cu vârste cuprinse intre 18 si 35 de ani, in domeniul TIC; (3) Oferirea de consiliere business prin intermediul celor 6 centre regionale infiintate in cadrul proiectului persoanelor ce vor dori sa-si creeze propria lor afacere; (4) Informarea grupului tinta cu privire la mediul de afaceri, oportunitatile existente, elaborarea unui plan de afaceri si legislatia relevanta in vederea unei mai bune organizari a muncii si cresterea cotei de piata, prin intermediul a 15 workshop-uri din domeniul antreprenorial.