Strategia de dezvoltare a voluntariatului 2011-2012

Fundatia Charles Stewart Mott (SUA) sprijina de peste 10 ani strategia Pro Vobis de dezvoltare a voluntariatului in Romania, prin graturi operationale cu perioade de 2 ani.

Strategia grantului acoperind perioada 2011-2012 a avut ca obiectiv sprijinirea directiilor generale de actiune ale Pro Vobis si anume:

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat
  • Training si consultanta
  • Dezvoltarea de resurse (publicatii, programe pilot, mecanisme)
  • Informare documentata
  • Advocacy pentru cresterea calitatii programelor de voluntariat

Prin proiectele, serviciile si activitatile derulate in perioada vizata, Pro Vobis a urmarit capacitarea:

(1) organizatiilor care implica voluntari sa opereze intr-un mod profesionist in gestionarea unor voluntari diversi, a serviciilor pe care le ofera si a parteneriatele multisectoriale pe care le dezvolta.

(2) practicienilor din sectorul de voluntariat (coordonatori de voluntari si programe de voluntariat) sa livreze servicii de calitate intr-un mod profesionist catre comunitatile, organizatiile, voluntarii si beneficiarii cu care lucreaza.

(3) companiilor pentru recunoasterea competentelor dobandite prin voluntariat, cresterea sprijinului pentru initiativele de voluntariat din comunitate si angajarea in parteneriate cu organizatii care implica voluntari.

(4) institutiilor publice la nivel local, pentru recunoasterea potentialului si sprijinirea voluntariatului ca o resursa pentru comunitatea locala.

(5) mass-media, pentru a oferi o acoperite corecta si constanta voluntariatului.