Raftul cu initiativa

Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), a implementat în perioada mai 2014-iulie 2015 proiectul „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Proiectul își propune diversificarea oportunităţilor de implicare prin voluntariat în cadrul bibliotecilor publice din România, care să ofere oportunități calitative de implicare a cetățenilor de orice vârstă în beneficiul comunităților pe care le deservesc.

Rezultate:

– 16 biblioteci publice beneficiare directe ale proiectului
– 31 de bibliotecari publici instruiți în Managementul Programelor de Voluntariat și al Voluntarilor
– organizarea a 2 sesiuni suplimentare de instruire, pe tematici bazate pe nevoile identificate ale celor 30 de bibliotecari participanți, pentru capacitarea acestora în vederea implementării de programe de voluntariat sustenabile

– 16 evenimente publice „Raftul cu inițiativă”, pentru promovarea rezultatelor programelor pilot, organizate în cadrul SNV – Săptămâna Națională a Voluntariatului 2015 (11-17 mai 2015)
– crearea a 16 puncte de informare cu privire la voluntariat în cadrul bibliotecilor selectate

– derularea a 16 programe pilot de voluntariat in cadrul bibliotecilor pe o perioadă de minim 6 luni
– oferirea de consultanță personalizată bibliotecilor în selectarea și implementarea programelor de voluntariat pilot

– diversificarea oportunităților de voluntariat oferite în biblioteci, punând accent pe acțiunile de combatere a discursului instigator la ură (no-hate speech)
– diversificarea categoriilor de cetățeni implicați în programele de voluntariat promovate de biblioteci
– crearea și promovarea conceptului de Bibliotecă V – o bibliotecă dinamică, deschisă tuturor vârstelor și grupurilor sociale, care ține pasul cu nevoile comunității și cu metodologiile moderne de implicare a cetățenilor
– evaluarea bibliotecilor participante în proiect în baza unui sistem de insigne, acordate potrivit eficienței implementării de programe de voluntariat și gestionării profesioniste a voluntarilor

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la nr.de tel. 0264 412897 sau 0755045100, e-mail: corina [a rond] provobis.ro, persoana de contact: Corina Pintea, coordonator proiect.