Sustinerea parteneriatelor APL-ONG

Sustinerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare de strategii si politici publice locale durabile

Centrul pentru Politici Publice din Cluj-Napoca deruleaza proiectul „Sustinerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare de strategii si politici publice locale durabile”, în parteneriat cu Asociatia AGES (Satu-Mare), Asociatia AREA3 (Cluj-Napoca), Asociatia KALOT (Miercurea-Ciuc), Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat (Cluj-Napoca) si Asociatia PLUSMINUS (+/-) (Cluj-Napoca). Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40720. Proiectul se desfasoara pe o perioada de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea procesului de elaborare participativa a politicilor publice la nivelul comunitatilor locale prin cresterea capacitatii organizatiilor partenere de a identifica nevoile comunitatilor în care activeaza si de a planifica si implementa actiuni sustenabile, în parteneriat cu autoritatile publice, privind strategiile locale pentru perioada 2014-2020. Proiectul îsi propune de asemenea sa promoveze principiile dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse la nivelul organizatiilor neguvernamentale si al comunitatii. Scopul proiectului este cresterea capacitatii ONG-urilor de a dezvolta propuneri de planuri de actiune si strategii cu un impact semnificativ în societate, promovând astfel o buna guvernare si principiul parteneriatului pubic privat.

Grupul tinta al proiectului este format din 26 de angajati, membrii si voluntari din cadrul organizatiilor partenere si 9 din cadrul Centrului de Politici Publice din Cluj-Napoca. Proiectul va impacta de asemenea comunitatea locala, care va beneficia de îmbunatatirea calitatii politicilor publice locale si de mai multe oportunitati de participare în procesul decizional.

Prin implementarea proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate: instruirea a 35 de angajati si voluntari ai organizatiilor partenere în proiect (inclusiv CENPO) în domeniile Politici Publice Locale, Planificare Strategica, Achizitii Publice, Formator, Managementul Proiectelor si Comunicare si PR pentru sectorul ONG, elaborarea de propuneri de politica publica, dezvoltarea unui Incubator de politici publice în cadrul CENPO; facilitarea dialogului între sectorul ONG si cel al administratiei publice locale, crearea unui ghid în domeniul Planificarii Strategice si a unui ghid în domeniul Politicilor publice locale.

La nivelul comunitatilor locale din Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc si Satu Mare, proiectul va determina cresterea capacitatii organizatiilor non-profit de a initia parteneriate cu autoritatile publice locale si de a înainta propuneri de politici publice; în cadrul proiectului se vor produce si distribui cetatenilor 1000 de pliante cu privire la egalitatea de sanse, 1000 de pliante cu privire la dezvoltare durabila si 200 de exemplare din brosura Agentiei Europene de Mediu – Signals, editia 2012.

Mai multe detalii pe www.cenpo.ro.