Training internaţional in „Managementul Voluntarilor”

Pro Vobis a susţinut un training internaţional pe tema managementului voluntarilor, în perioada 21 – 28 iulie 2008, la Geoagiu. Partenerii Pro Vobis au fost organizaţii neguvernamentale din Lituania, Olanda, Portugalia, Letonia, Grecia şi România, care s-au implicat în pregătirea şi implementarea proiectului.

Pe parcursul celor 6 zile de training, 21 de participanţi din aceste ţări au avut ocazia să cunoască o nouă abordare asupra întregului proces de management  al voluntarilor, să participe activ la dezbateri pe tema voluntariatului, să afle mai mult despre diversitatea culturală şi să propună idei ale unor viitoare proiecte în parteneriat. Formatul în care a fost livrat acest curs a urmărit atât transmiterea informaţiei specife de management al voluntarilor, cât şi familiarizarea participanţilor cu o serie de metode care, o dată preluate, pot fi adaptate contextului lor local şi utilizate de aceştia în activitatea de coordonatori de voluntari. Întregul training s-a bazat pe metode de educaţie nonformală: jocuri, jocuri de rol, ateliere, exerciţii de formare a echipelor şi muncă în echipă etc. O altă componentă importantă a proiectului a fost încurajarea comunicării interculturale, care s-a concretizat printr-o serie de activităţi specifice.

Proiectul „Managementul Voluntarilor” a fost susţinut de Comisia Europeană prin Programul Tinetet în Acţiune.